+34 686 975 665

info@areacamperbarcelonabeach.com
CONDICIONS D'ÚS

AREA CAMPER BARCELONA BEACH (en endavant ACBB) informa que és titular del lloc web https://www.areacamperbarcelonabeach.com i que l’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és info@areacamperbarcelonabeach.com. La navegació, accés i ús pel lloc web de l’ACBB confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de l’ACBB, totes les condicions d’ús que s’estableixen aquí, sense perjudici de l’aplicació de la normativa corresponent, de compliment legal obligatori segons cada cas.

El lloc web de l’ACBB proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat quant a l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a l’ús de la informació, serveis i dades proporcionades per l’ACBB contràriament a allò que es disposa en aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic o que, de qualsevol altra manera, puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament mateix del lloc web.

ACBB no es responsabilitza del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels textos d’ancoratge enllaçats des del seu lloc web i declara que, en cap cas, no examinarà o exercirà cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs web de la xarxa. Així mateix, tampoc no garantirà la disponibilitat tècnica, l’exactitud, la versemblança, la validesa o la legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

ACBB declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web que es poguessin derivar de la navegació per aquest lloc web. En conseqüència, ACBB no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que pogués patir l’usuari per la navegació per internet.

ACBB es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut del seu lloc web, tant quant als continguts del lloc web com a les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran dur-se a terme a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligatori durant el temps que estiguin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per unes altres de posteriors.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel•lectual i Industrial, titularitat de l’ACBB. Podrà visualitzar els elements del portal i, fins i tot, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per fer-ne un ús personal i privat. L’usuari s’abstindrà de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal•lat a les pàgines de l’ACBB.

L’ACBB es reserva, així mateix, la facultat d’emprendre les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment d’aquestes condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia, les parts podran sotmetre llurs conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. L’ACBB té el seu domicili a CABRERA DE MAR, Catalunya, Espanya.

CONTACTE

Adreça

Area Camper Barcelona Beach
C/ Montnegre, s/n
08349 Cabrera de Mar
Barcelona (Spain)

Coordenades GPS

N 41º30’46.0” E 2º24’00.3”
41.512771, 2.400078

Telèfon

(+34) 686 975 665